Ośrodek Maria
Przyjezierze.pl Przyjezierze.pl Przyjezierze.pl

Regulamin kąpieliska

REGULAMIN KĄPIELISKA I PLAŻY

 •  Kąpielisko i plaża jest obiektem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przyjezierzu.
 •  Kąpielisko i plaża są w okresie wypoczynkowym czynne codziennie w godzinach od 10:00 do 18:00.
 •  Korzystanie z kąpieliska i plaży jest nieodpłatne.
 •  Dzieci do lat 7-miu mogą przebywać na terenie plaży i kąpieliska oraz kąpać się tylko w wyznaczonym miejscu pod opieką osób dorosłych.
 •  Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, jak również wnoszenia, spożywania i sprzedaży alkoholu na terenie plaży.
 •  Na terenie plaży czynna jest wypożyczalnia sprzętu wodnego.
 •  Osoby korzystające z kąpieliska winny używać stroju kąpielowego.
 •  W sezonie letnim korzystanie z kąpieliska odbywa się pod nadzorem ratowników.
 •  Ratownikami są osoby noszące ubiór w kolorze pomarańczowym z emblematem WOPR i czapkę ratownika.
 •  Osoby korzystające z kąpieliska winny stosować się do poleceń ratowników.

OSOBOM PRZEBYWAJACYM NA TERENIEKĄPIELISKA I PLAŻY NIE WOLNO:

 •  Przekraczać linii oznaczonej bojami koloru żółtego , jeśli nie umieją pływać.
 • Wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz gdy wywieszona jest czerwona flaga.
 • Używać do mycia ciała w czasie kąpieli mydła, szamponów i innych środków higieny osobistej.
 • Niszczyć urządzeń i sprzętu znajdujących się na plaży.
 • Zakłócać spokój i wypoczynek innym osobom.
 • Wrzucać i popychać inne osoby do wody.
 • Pić napojów alkoholowych.
 • Wchodzić na wieże i skakać z niej do wody.
 • Zaśmiecać teren kąpieliska i plaży.
 • Wjeżdżać pojazdami.
 • Wprowadzać psów i innych zwierząt.

Osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu kąpieliska i plaży i kierowane na drogę postępowania w sprawach o wykroczeniach.
Osoby niszczące i uszkadzające urządzenia plaży i kąpieliska ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Skargi i wnioski należy zgłaszać dyrekcji GOSiR .

Strona główna Dodaj do ulubionych Napisz do nas
Pogoda