Ośrodek Maria
Przyjezierze.pl Przyjezierze.pl Przyjezierze.pl

Jezioro Ostrowskie

Jezioro Ostrowskie należy do zlewni Kanał Ostrowo-Gopło-Noteć i położone jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Lasów Miradzkich. Powierzchnia jeziora zajmuje 314,5 ha, natomiast maksymalna głębokość sięga 31,5m. Jezioro Ostrowskie składa się z dwóch odrębnych części. Część zachodnią stanowi długa 7 kilometrowa wąska rynna, natomiast część wschodnia jest rozleglejsza i posiada szeroką partię litoralu. Wg klasyfikacji rybackiej Jezioro Ostrowskie zaliczone zostało do typu sielawowego. W latach 1975-82 roczny maksymalny odłów koregonidów (głównie sieji) wyniósł 1500 kg. W latach 1982-92 połowy tego gatunku wahały się w granicach 150 kg. W odłowach spadały udziały szczupaka z 460 kg (w latach 1982/83) do około 50 kg (w latach 1993-2001). Ze względu na objawy eutrofizacji jeziora zostało ono zarybione tołpygą. W 1987r. odłów tołpygi wyniósł 10 ton, a w latach 90-tych spadł do kilkudziesięciu kilogramów rocznie. W latach 80-tych na jeziorze funkcjonowała sadzowa hodowla pstrąga o rocznej produkcji od 30 do 60 ton.
Naturalne warunki jeziora kwalifikują je do II kategorii odporności na wpływy degradacyjne. Ocena stanu czystości dla całego jeziora odpowiada II klasie czystości . Klasyfikacja wód jest wyraźnie zróżnicowana w poszczególnych częściach. W części zachodniej jest na pograniczu III/II klasy, natomiast w części wschodniej na granicy II/I klasy czystości.

Strona główna Dodaj do ulubionych Napisz do nas
Pogoda